Cudownemiasto.pl logo

Gdzie zjeść

Gdzie spać

Co zobaczyć

Kraków na co dzień

Menu odstęp

Kalendarz wydarzeń

Menu odstęp

Atrakcje turystyczne

Menu odstęp

Zabytki

Menu odstęp

Rozrywka

Menu odstęp

Sport

Menu odstęp

Niezbednik turysty

Menu odstęp

Ogłoszenia

Menu odstęp

Forum

Język angielski

ZABYTKI W KRAKOWIE, KTÓRE WARTO ZWIEDZIĆ

Stare miasto
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

Rynek Główny
Sukiennice
Kościół Mariacki
Barbakan
Ratusz

Nowa Huta
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

Czołg
Zalew Nowohucki
Kościół Arka Pana
Kopiec Wandy
Teatr Ludowy

Najczęściej odwiedzane
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

Czołg w Nowej Hucie
Łąki Nowohuckie
Smok Wawelski
Zalew Nowohucki
Muzeum PRL-u

WYDARZENIA W KRAKOWIE, NA KTÓRE WARTO SIĘ WYBRAĆ

HOTELE W KRAKOWIE - ZNAJDŹ I ZAREZERWUJ

HOTELE W POBLIŻU ATRAKCJI:
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

Rynek główny (221 hoteli)
Sukiennice (220 hoteli)
Wawel (214 hoteli)
Barbakan (203 hotele)
Kazimierz (113 hoteli)
Zalew Nowohucki (9 hoteli)
Łagiewniki (283 hotele)

HOTELE W POBLIŻU DZIELNICY:
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

Stare Miasto (295 hoteli)
Podgórze (22 hotele)
Grzegórzki (109 hoteli)
Zwierzyniec (20 hoteli)
Nowa Huta (2 hotele)
Czyżyny (3 hotele)
Prądnik Biały (12 hotele)

APATAMENTY W KRAKOWIE - ZNAJDŹ I ZAREZERWUJ

Apartamenty jednopokojowe (103 apartamenty)
Apartamenty dwupokojowe (47 apartamenty)
Apartamenty trzypokojowe (72 apartamenty)
Małe Studia (102 apartamenty)

Wydarzenie archiwalne [zamknij]X

Kraków na co dzień

Urzędy i instytucje » Kraków » Podgórze » MOPS Powstańców Wielk.


Dodano: 13-07-12

MOPS - Powstańców Wielkopolskich

ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553, Kraków
tel. 12 257 00 07, fax 12 257 00 08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wielkopolskich


x

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wielkopolskich


Do zakresu działań komórki należy:
 • Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów
 • Realizacja programów z zakresu pomocy w integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 • Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym
 • Świadczenia pieniężne:
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
zasiłek okresowy
zasiłek stały
 • świadczenia niepieniężne:
praca socjalna
składki na ubezpieczenie zdrowotne
składki na ubezpieczenie społeczne
poradnictwo rodzinne
posiłek
usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi opiekuńcze
sprawienie pogrzebu
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
 • Postępowania przygotowawcze w sprawach zadań należących do zadań innych komórek organizacyjnych:
kierowania osób do domów pomocy społecznej
kierowania osób do ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych
kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych
ustalania odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez klienta o zwiększenie limitu dofinansowania
ustalenia sposobu spłaty pożyczki udzielonej osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych
dokonywania poświadczeń na dokumentach potwierdzających status materialny osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, składanych przez wnioskodawców zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy udzielili jej pomocy finansowej
ustalania sytuacji materialnej klientów w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Kontrola funkcjonowania placówek wsparcia dziennego
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie wydania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych
 • Ustalania sytuacji społecznej osób ubiegających się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Kontrolowanie wykonywanych usług opiekuńczych na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami między MOPS a wykonawcą usługi
 • Przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej, w oparciu o art. 107 ustawy o pomocy społecznej
 • Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miasta Krakowa oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

Komentarze

Napisz co sądzisz Kraków na co dzień

Napisz komentarz

Podpis (imię lub pseudonim)*


Treść komentarza:*

Wpisz "papryka" *

* - Pola obowiązkoweprzesuń do góry

Napisz komentarz

szukaj na mapie

» Wydarzenia
» Atrakcje turystyczne
» Zabytki
» Rozrywka
» Sport
» Noclegi
» Restauracje
» Parkingi
» Taxi
» Przystanki
» Dworce
» Lotnisko


x

LOGOWANIE